Senaste Nytt

2021

Lördag 27/11 kl 10.00-12.0 håller vi öppet hus för alla er som sett fram emot att få ta en titt på byns nya skola.
Lärarna och rektor kommer att finnas på plats för att visa och svara på frågor.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka ute på skolgården.
Välkomna!
 
/Rektor och lärare i skola och fritidshem

Läs hela inlägget »

Demokratin i Sverige firar 100 år och detta uppmärksammar Kvibille Allförening/Samhällsförening genom att bjuda in Kvibilleborna till demokrati- och tacoafton den 15 oktober.

Läs hela inbjudan här 

För anmälan om deltagande kontakta biblioteket 035-56 333 (tis-tors 14.00-18.00) alternativt maila till info@kvibille.nu

Läs hela inlägget »

Kvibille Allförening/samhällsförening bjuder in alla föreningars styrelser i Kvibille till styrelse/föreningskurs på biblioteket i Kvibille den 13/10, 20/10, 27/10 och 3/11 mellan kl 18.00-20.30.

Här kan du läsa Inbjudan.

Frågor besvaras av Ingvar Karlsson 070-566 08 39 eller ingvar.karlsson@vsaf.se

Er anmälan behöver vi senast 10 Oktober

Läs hela inlägget »

Nu har den nya butiken i Kvibille centrum öppnat.
Vi hälsar Bengt, Monia, Johanna och Marcus välkomna hit och önskar stort lycka till.

Öppet alla dagar i veckan 9-19

Följ dem på facebook Tempo Kvibille
Butikens hemsida

Läs hela inlägget »

Nu har jag varit ICA-handlare här i Kvibille i över 20 år och det har blivit dags för mig att lämna över affären. Ägarbytet sker i slutet på mars och kommer innebära att butiken byter kedja.

Jag tacar för det stöd som ni som samhälle visat mig genom åren. Tänker bl.a. på insamlingen som gjordes i samband med inbrotten. en det finns även många andra tillfällen som innebär fina minnen för mig från min tid i Kvibille.

Tack för den här tiden.
Pennan "Sven" med personal.

Red. anm. Butiken stänger den 28/3, nyöppningdatum vej vi ej i dagläget.

Läs hela inlägget »

Kvibille är en av kommunens Utvecklingsorter.
Framtid Kvibille är ett utvecklingsprojekt mellan Halmstad kommun och Kviblles invårnare,  näringliv samt övriga aktörer på orten.
Aktuella dokument om Framtid Kvibille se: www.halmstad.se/kvibille

Samråd Framtidsplan 2050 Översiktsplan Halmstad kommun
Yttrande är inlämnat till kommunstyrelsen med synpunkter om akut behov av bostäder, utveckling av centrum och service,  nya verksamhetsområden vid E6:an, utveckla naturreservaten för besökare,  förbättra cykelmöjlighet till Getinge och Holm, skapa trafiksäker gång- och cykelväg till förskola och skola,  förbättra trafiksäkerheten i samhället. Yttrande inklusive karta finns på bibiloteket.

Årets aktiviteter och utmaningar är följande:
- Pågående om- och tillbyggnad av F-6 skolan. Visning av skolan planeras.
- Kombinationshall för idrott, friskvård och samlingslokal.
- Planeringsprocessen för nya bostäder
- Parkeringsplatser i anslutning till centrum inklusive laddstolpar för elfordon
- Fördjupa samarbetet mellan ortens föreningsliv och näringsliv.
- Möjlighet till utomhusaktiviteter och upplevelser
 - Vara sammanhållande länk mellan ortens invånare/näringsliv och offentlig verksamhet.
- Upprätthålla service i biblotekslokalen för bokuthyrning, kopiering, studiecirklar/kursverksamhet, information, marknadsföring samt utveckla mötesplats för träffar.
- Forsätta att utveckla Kvibille till ett viktigt nav för demokrati, folkhälsa och det trygga samhället.

Genom stödmedlemskap i Kvibille Allförening/Samhällsförening kan du och din familj medverka till den fortsatta demokratiska utvecklingen.
Välkomna att bidra med 100:- eller valfritt belopp till
Bankgiro 5199-9514 eller via Swish 123 431 7525
 

Läs hela inlägget »

Arkiv