Senaste Nytt

2021

Demokratin i Sverige firar 100 år och detta uppmärksammar Kvibille Allförening/Samhällsförening genom att bjuda in Kvibilleborna till demokrati- och tacoafton den 15 oktober.

Läs hela inbjudan här 

För anmälan om deltagande kontakta biblioteket 035-56 333 (tis-tors 14.00-18.00) alternativt maila till info@kvibille.nu

Läs hela inlägget »

Kvibille Allförening/samhällsförening bjuder in alla föreningars styrelser i Kvibille till styrelse/föreningskurs på biblioteket i Kvibille den 13/10, 20/10, 27/10 och 3/11 mellan kl 18.00-20.30.

Här kan du läsa Inbjudan.

Frågor besvaras av Ingvar Karlsson 070-566 08 39 eller ingvar.karlsson@vsaf.se

Er anmälan behöver vi senast 10 Oktober

Läs hela inlägget »

Nu har den nya butiken i Kvibille centrum öppnat.
Vi hälsar Bengt, Monia, Johanna och Marcus välkomna hit och önskar stort lycka till.

Öppet alla dagar i veckan 9-19

Följ dem på facebook Tempo Kvibille
Butikens hemsida

Läs hela inlägget »

Nu har jag varit ICA-handlare här i Kvibille i över 20 år och det har blivit dags för mig att lämna över affären. Ägarbytet sker i slutet på mars och kommer innebära att butiken byter kedja.

Jag tacar för det stöd som ni som samhälle visat mig genom åren. Tänker bl.a. på insamlingen som gjordes i samband med inbrotten. en det finns även många andra tillfällen som innebär fina minnen för mig från min tid i Kvibille.

Tack för den här tiden.
Pennan "Sven" med personal.

Red. anm. Butiken stänger den 28/3, nyöppningdatum vej vi ej i dagläget.

Läs hela inlägget »

Kvibille är en av kommunens Utvecklingsorter.
Framtid Kvibille är ett utvecklingsprojekt mellan Halmstad kommun och Kviblles invårnare,  näringliv samt övriga aktörer på orten.
Aktuella dokument om Framtid Kvibille se: www.halmstad.se/kvibille

Samråd Framtidsplan 2050 Översiktsplan Halmstad kommun
Yttrande är inlämnat till kommunstyrelsen med synpunkter om akut behov av bostäder, utveckling av centrum och service,  nya verksamhetsområden vid E6:an, utveckla naturreservaten för besökare,  förbättra cykelmöjlighet till Getinge och Holm, skapa trafiksäker gång- och cykelväg till förskola och skola,  förbättra trafiksäkerheten i samhället. Yttrande inklusive karta finns på bibiloteket.

Årets aktiviteter och utmaningar är följande:
- Pågående om- och tillbyggnad av F-6 skolan. Visning av skolan planeras.
- Kombinationshall för idrott, friskvård och samlingslokal.
- Planeringsprocessen för nya bostäder
- Parkeringsplatser i anslutning till centrum inklusive laddstolpar för elfordon
- Fördjupa samarbetet mellan ortens föreningsliv och näringsliv.
- Möjlighet till utomhusaktiviteter och upplevelser
 - Vara sammanhållande länk mellan ortens invånare/näringsliv och offentlig verksamhet.
- Upprätthålla service i biblotekslokalen för bokuthyrning, kopiering, studiecirklar/kursverksamhet, information, marknadsföring samt utveckla mötesplats för träffar.
- Forsätta att utveckla Kvibille till ett viktigt nav för demokrati, folkhälsa och det trygga samhället.

Genom stödmedlemskap i Kvibille Allförening/Samhällsförening kan du och din familj medverka till den fortsatta demokratiska utvecklingen.
Välkomna att bidra med 100:- eller valfritt belopp till
Bankgiro 5199-9514 eller via Swish 123 431 7525
 

Läs hela inlägget »

Arkiv