Demokrati- och tacoafton

Demokratin i Sverige firar 100 år och detta uppmärksammar Kvibille Allförening/Samhällsförening genom att bjuda in Kvibilleborna till demokrati- och tacoafton den 15 oktober.

Läs hela inbjudan här 

För anmälan om deltagande kontakta biblioteket 035-56 333 (tis-tors 14.00-18.00) alternativt maila till info@kvibille.nu

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter