KULTURARVET I KVIBILLE

Välkomna på Kulturvandring

Kvibilles historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och fynd visar att platsen sannolikhet har varit bebodd sedan stenåldern.

Kvibille blev tidigt bygdecentrum och fungerade länge som tingsplats för Halmstads härad. Byn var också under lång tid en viktig knutpunkt längs vägen genom Halland. Här stannade hästskjutsarna efter en regelbunden tidtabell. I kyrkbyn finns ett flertal äldre byggnader bevarade bl a den medeltida kyrkan, tingshuset, gästgivaregården, skolan samt äldre gårdsbebyggelse.

Promenaden tar dig med på en resa bland de mest framstående forn- och kulturlämningarna i trakten, bronsålder till 1900-tal.  Promenaden är ca 4 km lång. Det finns allt som allt 10 st platser att besöka. Varje plats har en illustrerad informationsskylt med bilder och kulturhistoriska berättelser för den vetgirige! Genom att logga in via QR-koden på respektive platsskylt går det att läsa mer om platsen än vad som ryms på skylten.WELCOME ON A WALK THROUGH THE HISTORY OF KVIBILLE
The history of Kvibille extends far back in time and archeological finds shows that the place has been inhabited since the Stone Age.
 
Kvibille early became a settlement center and served for a long time as the Court town for Halmstad. The town was also a major junction along the way through Halland. Here the horse drawn coaches stopped after a punctual schedule. In the old village there are a number of older buildings preserved such as the medieval church, the Courthouse, the Guesthouse, the school and older farmhouses.

The walk takes you on a journey among the most prominent ancient and cultural landmarks in the region, from the Bronze Age to the 1900’s. It is 4 kilometers long. There are in all 10 places to visit. Each place has an illustrated information sign, with more culinary stories for the curious!

Promenadens platser


Kontaktpersoner för Kulturarvet i Kvibille:
Sven Olov Johansson  sven.olov.johansson@telia.com 
070-563 50 92

Leif Gunnarsson 
sallevagen1@telia.com 
070-589 01 95

Är ni en grupp och önskar guidning kontakta någon av ovanstående.