Kulturarvet

Projektet har nu fått godkänt från Jordbruksverket och vi får de pengar vi sökt!
Genomförandet startar omgående och vi kommer efterhand att informera kvibilleborna om arbetet. Du som vill veta mer kan kolla på nedanstående  presentation av projektet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter