Senaste Nytt

2019

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförening som är organisationen för ortens föreningar, närlingsliv och invånare har under 2019 kontinuerligt arbetet med att utveckla Kvbilles framtid som en av kommunens fem servicerorter enligt Framtidsplan 2030.
Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. Di som lägger ned ideelt engagemang är nyckelperson för Allföreningen/Samhällsföreningens löpande verksamhet i vardagen och ger föreningen möjlighet att fortsättningsvis kunna driva ortens förändringsprocess famåt.

Av årets aktiviteteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram:

  • Kvibillleskolans utveckling till F6 skola. Föreningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvatningen planerat eleveres bussåkande till de tillfälliga skolorna i Plönninge och Getinge. Skolans om- och tillbyggnad har påbörjats och en ny skola beräknas står klar att använda höstterminen 2021.
  • Kombinationshall för idrott, friskvård och samlingslokal i Kvibille. Föreningen lämnade i maj månad över en skrivelse till kommunstyrelsen och berörda nämnder om behov av kobinationsall i Kvibille.
  • Projektet "Kulturarvet Kvibille"' är positivt för ortens besöksnäringoch utveckling. Projektet har under hösten 2019 slutredovisats för Jordbruksverket.
  • Planering och byggande av nya bostäder har hög prioritet. Under året har fastigheten Kvibille 6:9 f.d Zells butik beviljats rivningslov oh bygglov för lägenheter. Löpande kontakt hålls med kommunen om byggstart av bostäder Kvibille 14:1 f.d Lådfabriken vid Kungsstigen. Föreningen deltar även aktivt i kommunens planeringsprocesser för detaljplan Kvbille 21:1.

Allföreningens  arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.

Ett Varmt TACK till Halmstad kommun, HFAB , Barn-och ungdomsnämnd, Fastighetsnämnd samt Teknik-och fritidsnämnd,  Föreningarna i Kvibille, sponsorer och alla Kvibillebor  som stöttar verksamheten.

Vi önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson
Läs hela inlägget »

Lördagen den 23 november är det traditionsenligt dags för öppen by i Kvibille.
Då bjuds det in till aktivieter för både stora och små.

Se programbland för mer information.

Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

Torsdagen den 3 oktober kommer SR P4 Halland till Kvibille med insamlingen av pengar till Världens barn. 
Cirka Kl. 11 kommer reportrar från Radio Halland att stanna på parkeringen utanför Biblioteket och vill då träffa Kvibillebor, representanter för näringslivet, föreningslivet med flera för att i första hand samla in pengar till Världens barn. 

Situationen för väldigt många barn i Välden är katastrofal. Inte minst i Jemen är situationen för barnen mycket besvärlig. Även på andra håll i Världen är det just barnen som far mycket illa.

Ditt bidrag, stort som litet, är viktigt och gör stor skillnad för de utsatta.
Ta tillfället i akt att göra en viktig insats samtidigt som Kvibille återigen sätts på kartan i Halland.

Välkomna den 3 oktober cirka Kl. 11!

Läs hela inlägget »

INFORMATION OM SAMRÅD

Välkommen på samrådsmöte med planpromenad
När? Måndagen den 30 september, kl 17:30
Var? Kvibille Allförenings lokal, Göteborgsvägen 540

Samråd pågår 23 september - 21 oktober 2019
 

Läs hela inlägget »

Den 2 Oktober kl 18:00 på Kvibille Gästgivaregård.

Kvibille Allförening informerar och samlar om samhällets framtida och pågående aktiviteter. Välkommen att framföra dina idéer.

Mötet efterföljs av höstens första pubafton.
 

Läs hela inlägget »


Kvibille Föräldraförening bjuder in till årsmöte Onsdagen den 11/9 kl 18.00 i Tinghuset.

Dagordning och handlingar hittar ni via länken

Årsmöteshandlingar

 

Läs hela inlägget »

Vi börjar med att klä midsommarstången kl 13.00, ta gärna med blommor till detta. Vi reser stången kl. 14.00 för att därefter dansa och sjunga tillsammans.
Ta gärna med fikakorg och filt.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

På DROP-IN  mötet på Kvibilleskolan  onsdag 8 maj fick deltagarna lämna synpunkter som har sammanställts i bifogade dokument.
Detta är bara råmaterial som nu ska bearbetas och skickas till idélistan eller åtgärdslistan beroende på om det är beslutade åtgärder eller inte.

Läs hela inlägget »

Kom och träffa politiker och tjänstemän onsdagen den 8 maj klockan 16.30-18.30 i matsalen på Kvibilleskolan. Vi bjuder på frukt och juice.

Läs mer här

Läs hela inlägget »

Diplom och prischeck till Kvibille Allförening
På Hela Sverige ska leva Hallands årsmöte 20 mars på Gästgivargården utdelades pris till Årets utvecklingsgrupp i Halland 2018
Kvibille Allförening fick motta check på prissumman 5000 kronor

Här listas några motiveringar till priset:

  •  Kvibille Allförening har utvecklat besöksnäringen genom att bygga upp historiska vandringar i och om Kvibille
  • Kvibille Allförening arbetar för den lilla ortens utveckling
  • Kvibille Allförening har även stöttat flera andra samhällsföreningar vid dess uppstart av föreningar
  • Kvibille Allförenings verksamhet har framåtanda och go

Diplom och check finns att beskåda i Allföreningens servicelokal/bibliotekslokal.

Läs hela inlägget »

Hela Sverige ska leva Halland kommer vid sitt årsmöte den 20 mars att utdela priset "årets utvecklingsgrupp  2018" till Kvibille Allförening. 
Hjärligt välkomna!
 

Läs hela inlägget »Halmstads kommun har startat ett arbete kring hur Haverdal, Steninge, Harplinge, Getinge och Kvibille med omgivning ska utvecklas i framtiden. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för området tas fram. Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i området ska ske på längre sikt. Möjligheter för en ny tågstation kommer att studeras. Förslag kommer att ges på hur ny bebyggelse, samhällsservice, nya arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas.
 
För att få ett så heltäckande underlag som möjligt behöver vi veta vad du som bor eller vistas i området tycker. Det finns därför möjligheter att lämna synpunkter i en kartbaserad webbenkät där du kan markera platser som du tycker om och platser som behöver förbättras och beskriva varför. Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats och nås via halmstad.se/norrahalmstad under tiden 4 feb-28 feb.

Personal från Samhällsbyggnadskontoret kommer finnas på plats för frågor och synpunkter på Getinge bibliotek den 14 februari klockan 15–19 samt på Harplinge bibliotek den 21 februari klockan 15–19.
 
När webbenkäten är avslutad sammanställs alla synpunkter som kommit in. Sammanställningen kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats. Synpunkterna blir en viktig del i underlaget inför framtagandet av ett planförslag till den fördjupade översiktsplanen för området. Ytterligare dialogtillfällen med invånarna kommer att ges längre fram i arbetet med översiktsplanen. Ett färdigt samrådsförslag av översiktsplanen planeras preliminärt att vara klart i slutet av 2019/början av 2020.

Läs hela inlägget »

Arkiv