Senaste Nytt

2019 > 12

Tack för 2019

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförening som är organisationen för ortens föreningar, närlingsliv och invånare har under 2019 kontinuerligt arbetet med att utveckla Kvbilles framtid som en av kommunens fem servicerorter enligt Framtidsplan 2030.
Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. Di som lägger ned ideelt engagemang är nyckelperson för Allföreningen/Samhällsföreningens löpande verksamhet i vardagen och ger föreningen möjlighet att fortsättningsvis kunna driva ortens förändringsprocess famåt.

Av årets aktiviteteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram:

  • Kvibillleskolans utveckling till F6 skola. Föreningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvatningen planerat eleveres bussåkande till de tillfälliga skolorna i Plönninge och Getinge. Skolans om- och tillbyggnad har påbörjats och en ny skola beräknas står klar att använda höstterminen 2021.
  • Kombinationshall för idrott, friskvård och samlingslokal i Kvibille. Föreningen lämnade i maj månad över en skrivelse till kommunstyrelsen och berörda nämnder om behov av kobinationsall i Kvibille.
  • Projektet "Kulturarvet Kvibille"' är positivt för ortens besöksnäringoch utveckling. Projektet har under hösten 2019 slutredovisats för Jordbruksverket.
  • Planering och byggande av nya bostäder har hög prioritet. Under året har fastigheten Kvibille 6:9 f.d Zells butik beviljats rivningslov oh bygglov för lägenheter. Löpande kontakt hålls med kommunen om byggstart av bostäder Kvibille 14:1 f.d Lådfabriken vid Kungsstigen. Föreningen deltar även aktivt i kommunens planeringsprocesser för detaljplan Kvbille 21:1.

Allföreningens  arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.

Ett Varmt TACK till Halmstad kommun, HFAB , Barn-och ungdomsnämnd, Fastighetsnämnd samt Teknik-och fritidsnämnd,  Föreningarna i Kvibille, sponsorer och alla Kvibillebor  som stöttar verksamheten.

Vi önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson
Läs hela inlägget »

Arkiv