Senaste Nytt

2016 > 12

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförrening som är en organisation för ortens föreningar, näringsliv och alla Kvibillebor har under året 2016 kontinuerligt arbetet med att utveckla Kvibilles Framtid som en av kommunens fem Serviceorter enligt Framtidsplan 2030.
Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. Du som lägger ned ideellt engagemang är nyckelperson för Allföreningen/Samhällsföreningens löpande verksamhet i vardagen och ger Föreningen möjlighet att fortsättningsvis kunna driva ortens förändringsprocess framåt.

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhälls-föreningen lyfta fram:
Framtidens skolorganisation för Kvibilleskolan.
Barn- och ungdomsnämden har beslutat att utveckla Kvibilleskolan till en F-6 skola. Planeringen pågårför fullt.

Fiber i Kvibille tätort och Susegårdsvägen
Halmstad stadsnät har under året lagt ned fiber, kompletterande markarbeten kommer att utföras våren 2017

Projektet "Kulturarvet Kvibille"
skapar förutsättningar för Kvibille som attraktiv besöksdesination.


Allföreningens/Samhällsföreningens arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls. Kommunens bidrag tillsammans med många Kvibillebors stödmedlemskap under året ger Allföreningen/Samhällsföreningen möjlighet att driva verksamheten i biblotekslokalen.

Ett varmt Tack  till Halmstad kommun, HFAB, Teknik och Fritidsnämnden, Föreningarna i Kvibille, Sponsorer och alla Kvibilleborsom stöttar verskamheten.
Vidare riktar Allföreningen/samhällsföreningen ett varmt tack till ALLA som på något sätt har medverkati föreningens verksamhet från de som ingår i styrelsen till de som vid något enstaka tillfälle har gjort en insats.

Vi önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt år!
 

Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson

Läs hela inlägget »

Arkiv