Kulturarvet i Kvibille

Arbetet fortskrider enligt plan. Första förslag till skyltar vid vart och ett av de 9 kulturobjekten har tagits fram och sträckningen för kulturarvsleden är klar.
Vi har städat Tingshusets "Fängelsehåla" och en ny tidsenlig ytterdörr är under tillverkning. Under hösten kommer ny nerfart till "Fängelsehålan" att schaktas.

Invigning av Kulturarvet i Kvibille kommer att bli våren 2018.

Sven Olof Johansson
Projektledare

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter