Senaste Nytt

2016

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförrening som är en organisation för ortens föreningar, näringsliv och alla Kvibillebor har under året 2016 kontinuerligt arbetet med att utveckla Kvibilles Framtid som en av kommunens fem Serviceorter enligt Framtidsplan 2030.
Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. Du som lägger ned ideellt engagemang är nyckelperson för Allföreningen/Samhällsföreningens löpande verksamhet i vardagen och ger Föreningen möjlighet att fortsättningsvis kunna driva ortens förändringsprocess framåt.

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhälls-föreningen lyfta fram:
Framtidens skolorganisation för Kvibilleskolan.
Barn- och ungdomsnämden har beslutat att utveckla Kvibilleskolan till en F-6 skola. Planeringen pågårför fullt.

Fiber i Kvibille tätort och Susegårdsvägen
Halmstad stadsnät har under året lagt ned fiber, kompletterande markarbeten kommer att utföras våren 2017

Projektet "Kulturarvet Kvibille"
skapar förutsättningar för Kvibille som attraktiv besöksdesination.


Allföreningens/Samhällsföreningens arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls. Kommunens bidrag tillsammans med många Kvibillebors stödmedlemskap under året ger Allföreningen/Samhällsföreningen möjlighet att driva verksamheten i biblotekslokalen.

Ett varmt Tack  till Halmstad kommun, HFAB, Teknik och Fritidsnämnden, Föreningarna i Kvibille, Sponsorer och alla Kvibilleborsom stöttar verskamheten.
Vidare riktar Allföreningen/samhällsföreningen ett varmt tack till ALLA som på något sätt har medverkati föreningens verksamhet från de som ingår i styrelsen till de som vid något enstaka tillfälle har gjort en insats.

Vi önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt år!
 

Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson

Läs hela inlägget »

Den 26 November är det Öppen by i Kvibille.

Program för dagen finner ni nedan

Läs hela inlägget »
loading...

Tack vare Kvibille Allförening och Kvibille Vägförening har vi fått nya välkomstskyltar till vårt samhälle.
Två av tre skylar är på plats, den sista kommer att monteras efter sommarsemestern.

Läs hela inlägget »

Vi börjar med att klä midsommarstången kl 13.00, ta gärna med blommor till detta. Vid cirka 14.00 dansar och sjunger vi tillsammans.
Välkomna!

Läs hela inlägget »Fiber till Kvibille-
Välkomna på byggstartsmöte

När: 16 Juni kl 18.15
Var: Halmstads stadsnät, Pilefeltsgatan 73

Mötet vänder sig både till dig som har skickat in ditt avtal och till dig som ännu ej skickat in ditt avtal.
På mötet kommer Halmstad stadsnät tillsammans med sin etrepenör AKEA att informera om projektet och svara på frågor.
Samtliga hushåll har fått en inbjudan via post till detta möte.

Följa uppdateringar och utbyggnaden i Kvibilleområdet via http://www.halmstadstadsnat.se/anslut/kvibille

Läs hela inlägget »
 • Johan Persson
 • Tomas Rosengren
 • Gunilla Svensson
 • Mats Karlsson
 • Sarab Yannis

Ni vann lottningen av en varsin 2kg Cheddarost efter att ha deltagit i Ostkastartävlingen i Kvibille centrum i samband med Kvibille Mejeri 100 års firande.

Stort tack till alla som deltog. Vi lovar att det blir chanser till revansch för er som vill.

Läs hela inlägget »
Vi har en 100-åring i byn och det ska vi fira!

Lördagen den 4 Juni 10.00-15.00 öppnar mejeriet portarna och bjuder in till fest.

I samband med 100-års jubileet kommer även Ostboden på Kvibille Gästis att premiäröppna.

Fler aktiviteter kommer också att äga rum i Kvibille centrum.

Välkomna ut på byn och fira!

Läs hela inlägget »

Guldmorgon

Den 1 juni var det säsongsavslutning för Guldmorgon på Kvibille gästgivaregård. Över 100 personer från Halmstad näringsliv samlades i försommarvärmen för att få veta mer om besöksnäringen och om Kvibille -både osten och byn.

Läs ett mer utförligt reportage här

Läs hela inlägget »


Halmstad stadsnät planerar att ansluta Kvibille under 2016. Upphandling av entrepenör pågår. Så fort upphandlingen är klar kommer vi bjuda in till ett byggmöte. Inbjudan kommer per post till alla fastighetsägare. Vi hoppas och planerar för att grävningarna ska kunna påbörjas i Maj. Fiberinstallationerna inne i villorna beräknas starta efter sommaren.

Följ gärna Kvibille på
http://www.halmstadsstadsnat.se/anslut/kvibille

/ Martina Eilind, Marknadsadm. Halmstads stadsnät

Läs hela inlägget »

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att Kvibilleskolan ska byggas om till en F-6-skola som ett led i nämndens tidigare beslut att införa en stadieindelning som ligger i fas med de nationella styrdokumenten. Kvibilleskolan har idag årskurserna F-5. I samband med beslutet får förvaltningen i uppdrag att återkomma med lokalprogram och en tidsplan när den nya stadieindelningen beräknas införas..

Läs hela inlägget »

Kvibille är en av kommunens utvecklingsorter enligt framtidsplanen 2030 Strategisk Översiktsplan.

Detta innebär att Kvibille Allförening/samhälls- förening bland annat kommer att jobba med följande satsningar under 2016:

 • Att aktivt arbeta för Kvibilleskolans utveckling till en F6 skola.
 • Att aktivt arbeta med Stadsnät projektet bredband/fiber med produktionsstart om några månader.
 • Att kulturarvet ska bli känt i och utanför orten.
 • Att möjliggöra upplevelser i Naturreservat Biskopstorp.
 • Planering av bostäder (villor och lägenheter) fortskrider.
 • Med mera...
Läs hela inlägget »

Arkiv