Senaste Nytt

2018

Länsbygderådet Halland via Hela Sverige ska leva, valde i sitt nyhetebrev för december att skriva ett fint reportage om Kvibille -  Samhället med framåtanda.

Är du nyfiken på reportaget så hittar du nyhetsbrevet här.

Läs hela inlägget »

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförening, som är en organisation för ortens föreningar, näringsliv och alla Kvibillebor,  har under år 2018  kontinuerligt arbetat med  att utveckla Kvibilles Framtid som en av Kommunens fem  Serviceorter  enligt Framtidsplan 2030.  Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. 

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram: 
Kvibilleskolans utveckling till F6-skola. Barn- och Ungdomsnämnd och Fastighetsnämnd projekterar om- ovch tillbyggnad av F6 skolan.  Under årets Öppen Bydag visades arkitektens planritningar och Allföreningen berättadeom projektets innehåll och tidsplan.

Kvibille Föräldrarförening bildades den 12 juni efter en vår präglad av förberedelser. Allföreningen har aktivt medverkat i föreningens biladade.

Parkeringsplatser Allförenigen och Vägföreningen har påbörjat processen att skapa fler parkeringsplatsseri anslutning till centrum. Behoveet är stort.

Projektet ”Kulturarvet i Kvibille” har under året färdigställts, invigts och kulturvandringargenomförts. Kulturvarvet i Kvibille är positivt för ortens besöksnnäring och utveckling. 

Kvibilles ungedomar behöver mötesplatser. Allföreningen och Föräldrarföreningen har gemensamt påbörjat processen at skapa mötesplatser för ortens ungdomar, 

Planering och byggande av nya bostäder har hög prioritet. Allföreningens styrelse håller löpande kontakt  med Kommunens planerare och bostadsföretag för att få igång nyproduktion av villor och hyreslägenheter.

Allföreningens  arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.
Kommunens bidrag  tillsammans  med många Kvibillebors stödmedlemsskap under året ger  Allföreningen/Samhällsföreningen möjlighet att driva och utveckla verksamheter med bibliotekslokalensom verksamhetsnav..

Ett Varmt TACK till Halmstad kommu, HFAB , Barn-och ungdomsnämnd, Fastighetsnämnd samt Teknik-och fritidsnämnd,  Föreninngarna i Kvibille, Sponsorer och alla Kvibillebor  som stöttar verksamheten.
Vidare riktar Allföreningen/Samhällsföreningen  Ett Varmt Tack till ALLA  som på något sätt har medverkat i föreningens verksamhet  från de som ingår  i styrelsen  till de som vid något enstaka  tillfälle har gjort en insats.

Vi önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson

Läs hela inlägget »

Den 21 November hälsas ni välkomna för att göra adventskransar i Slättåkra Församlingshem, med start kl 18.30
Se inbjudan här


Den 24 November  arrrangeras traditonsenligt Öppen By i Kvibille med ett flertal aktiviteter. Varmt välkomna! 
Se progamblad här

 

Läs hela inlägget »

Ombyggnaden av centrumfastigheten vid affären är i full gång, I bottenplan kommer det färdigställas fyra hyrslägenheter som blir klara för inflyttning den 1 december 2018.
Är du intresserad registera dig som sökande hos HFAB.

Läs hela inlägget »

Kvibille en del av kulturarvsdagen lördagen den 8 september.

Ta möjligheten att gå på kulturvandring i Kvibille. Kvibilles historia som bl a tingsplats och skjutshållplats med gästgiveri presenteras. 10 fysiska platser visas. Bl a har "fängelsehålan" där den siste person som avrättades i Kvibille iordning ställts så som den kan ha sett ut 1849.

Datum: Lördagen den 8 september
Tid: 12:00 - 18:00
Plats: Göteborgsvägen 570 (vid Tingshuset), Kvibille
Mer info:
https://www.raa.se/kulturarvsdagen/2018/halland/kulturarvet-i-kvibille/

Läs hela inlägget »

Under veckorna 34-36 kan man förtidsrösta i biblotekslokalen under följande tider:
v. 34 Onsdag -Torsdag 14.00-18.00
v. 35 Tisdag - Torsdag 14.00-18.00
v. 36 Tisdag - Torsdag 14.00-18.00

Läs hela inlägget »

Kvibille en del av kulturarvsdagen lördagen den 8 september.

Ta möjligheten att gå på kulturvandring i Kvibille. Kvibilles historia som bl a tingsplats och skjutshållplats med gästgiveri presenteras. 10 fysiska platser visas. Bl a har "fängelsehålan" där den siste person som avrättades i Kvibille iordning ställts så som den kan ha sett ut 1849.

Datum: Lördagen den 8 september
Tid: 12:00 - 18:00
Plats: Göteborgsvägen 570 (vid Tingshuset), Kvibille
Mer info:
https://www.raa.se/kulturarvsdagen/2018/halland/kulturarvet-i-kvibille/

Läs hela inlägget »

Vi börjar med att klä midsommarstången kl 13.00, ta gärna med blommor till detta. Vi reser stången kl. 14.00 för att därefter dansa och sjunga tillsammans.
Ta gärna med fikakorg och filt.

Välkomna!

Läs hela inlägget »
2018-05-11

I samarbete med Kvilbille allförening bjuder Halmstads kommun in till dialogkväll. Vi ses den 24 maj klockan 18:00–20:00 på Kvibille gästgivaregård.

Program för kvällen:
• Vad är ett utvecklingsprogram?
• Hur kan jag vara delaktig? Vi formar framtidsbild och utvecklingsprogram.
• Summering och vad händer nu?

Alla är välkomna, vi bjuder på fika!
Tips! På www.halmstad.se/kvibille finns mer information samt en enkät som du gärna får fylla i. Har du frågor ring 035-13 70 00.

Läs hela inlägget »

Välkomna på traditionsenligt Valborgsfriande på Björket med start kl 19.30.
Det kommer bjudas på valborgseld, valborgstal, fyrverkerier, körsång och lotteri.
 
Ta gärna med korv både brasan och grillarna tänds.

Läs hela inlägget »

För andra året i rad deltar Sverige i EU:s årliga kampanj, Mitt Europa. Lokalt Ledd Utveckling Halland och Europa Direkt Halland med samarbetspartners arrangerar evenemang i regionens kommuner. Lär dig mer om hur EU-finansierade projekt och företagssatsningar utvecklar Halland och möt människor som förverkligat sina projektidéer.
 
Öppet hus på Halmstad stadsbibliotek (13 .00 - 17.00)
Dagen börjar med en workshop och skapande verkstad på barnavdelningen där besökare får träffa en doula och testa på olika övningar. Doula & Kulturtolk Hallands mötesplatser är ett EU-projekt som ger människor stöd in i föräldraskap och ut i samhället.
 
En trappa upp, på Hallandsscenen, fortsätter sedan programmet kl. 14.00 med frågesport om europeiska resmål, mingel och fika med fler EU-projekt. Efter det hålls en invigning där bland andra Per Stané Persson från Tillväxtutskottet och Conradin Weindl från Länsstyrelsen berättar om EU:s betydelse för Halland. Vi får sedan lyssna till spännande projektpresentationer där eldsjälar bakom projekten berättar om sina erfarenheter och om hur deras projekt utvecklar Halland. Avslutningsvis håller Pernilla Wrendenfors och Eva Sjögren från Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps) en föreläsning om vilka vägskäl EU står inför.
 
Busstur till Kvibille kulturav med after work (17.00 - 20.30)
Följ med på en gratis busstur som avgår från Stadsbiblioteket kl. 17.00 till Kvibille. I Kvibille väntar en förhandsvisning av leader-projektet Kulturarvet i Kvibille som invigs den 20 maj. Upplev Kvibille fängelsehåla och lär dig om en historisk miljö för att sedan bjudas på en avslutande afterwork med ostprovning på Gästgivargården Kvibille.
 
Anmälan till busstur
Det finns ett begränsat antal platser till bussturen vilket gör att först till kvarn gäller.
Anmälan sker via e-post till: maria.wangsell@lluh.se. Märk mailet med ”buss-Halmstad”.
 
Program
13.00 : Workshop med Doula & Kulturtolk Hallands mötesplatser
14.00: Frågesport ”På spåret i EU”
14.30: Projektmingel och fika
15.00: Invigning av Mitt Europa – Mitt Halland, Halmstad 
15.15: Projektpresentationer
16.00: Föreläsning med Sieps, EU – vägval för framtiden
17.00: Busstur från Halmstad stadsbiblioteket till Kvibille
20.30: Bussen går tillbaka till Halmstads stadsbibliotek

Läs hela inlägget »

Tack på förhand för att Ni vill vara med och stödja utvecklingen i Kvibille och göra varumärket Kvibille ännu mera positivt
Genom stödmedlemskap i Kvibille Allförening/Samhällsförening kan du och din familj medverka till den fortsatta utvecklingen av Kvibille.  

Välkomna att bidra med 100:- eller valfritt belopp till Bankgiro
5199-9514.

Läs hela inlägget »

Arkiv