Ny förskola och bostäder norr om Pilagård i Kvibille

Planförslaget möjliggör för ett nytt område med omkring 60 nya bostäder samt förskola nära centrum i Kvibille. Bostäderna får nära till service, kommunikationer och rekreation samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljö- och landskapsbildvärden. I planerna finns dessutom gång- och cykelvägar mot Kvibille centrum.

Läs mer
Ny förskola och bostäder norr om Pilagård i Kvibille - Halmstad växer - Halmstads kommun

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter