Förslag till nytt bostadsområde Kvibille 21:1

Planförslaget möjliggör för ett nytt område med omkring 60 nya bostäder samt förskola nära centrum i Kvibille, på del av fastigheten Kvibille 21:1. Bostäderna får nära till service, kommunikationer och rekreation samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljö- och landskapsbildvärden. I planerna finns dessutom gång- och cykelvägar mot Kvibille centrum.

Dialogmöte 23 januari
Under dialogmötet får du möjlighet att ställa frågor och få information om planförslaget. Välkommen!

Dag: 23 januari 2023
Tid: kl. 17.00–19.00. "Drop in".
Plats: Kvibille församlingshem

Välkomna!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter