Tack för 2022

Kvibille Allförening/samhällsförening , som är en organistaion för ortens föreningar, näringliv och invånare, har under 2022 kontinuerligt arbetat med att utveckla Kvibilles Framtid. Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. Du som lägger ned ideellt engagemang är nyckelperson för Allföreningen/Samhällsföreningens löpande verksamhet i vardagen och ger föreningen möjlighet att fortsättningvis kunna driva ortens förändringsprocess framåt.

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram förljande:
Föreningens bibliotek  och servicelokal
Under året har bokutlåningen engagerat barn och vuxna.

Kommunens Utvecklingsprogram Framtid Kvibille

  • Byggandet av boständer
  • Byggandet av aktivitetshall
  • Anläggande av parkering med laddstolpar
  • Bro över Suseån
  • Främjande av spontan rörelse/idrott för barn och ungdomar
  • Cykelbana Kvibille-Holm och Kvibille-Getinge
  • Gång/cykelväg vid lundsgårds förskola alternativt bakom skolan
  • Blomsterutsmyckning
  • El och vatten till boulebanan
  • Hundlatriner

Allföreningen/Samhällsföreningens arbetsgrupper och deltidspersonal
lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.

Ett varmt tack till Halmstad kommun, HFAB, Föreningarna i Kvibille, Invånarnas stödmedlemskap och alla kvibillebor som stöttar föreningens verksamhet.

Vi önskar er alla EN GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Kvibille Allförening/Samhällsöfreningen
/Lennart Eriksson
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter