Höstmöte 7 Oktober

Under ärende 6 deltager projektledaren för skolan Christian Eking
Fastighetskontoret  och Anders Börjesson Barn-och ungdomsförvaltningen

Mötet kommer att sändas digitalt via  Facebook, Teams, Zoom

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter