Samrådsmöte ang. del av Kvibille 21:1

INFORMATION OM SAMRÅD

Välkommen på samrådsmöte med planpromenad
När? Måndagen den 30 september, kl 17:30
Var? Kvibille Allförenings lokal, Göteborgsvägen 540

Samråd pågår 23 september - 21 oktober 2019
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter