Pris till Kvibille Allförening

Diplom och prischeck till Kvibille Allförening
På Hela Sverige ska leva Hallands årsmöte 20 mars på Gästgivargården utdelades pris till Årets utvecklingsgrupp i Halland 2018
Kvibille Allförening fick motta check på prissumman 5000 kronor

Här listas några motiveringar till priset:

  •  Kvibille Allförening har utvecklat besöksnäringen genom att bygga upp historiska vandringar i och om Kvibille
  • Kvibille Allförening arbetar för den lilla ortens utveckling
  • Kvibille Allförening har även stöttat flera andra samhällsföreningar vid dess uppstart av föreningar
  • Kvibille Allförenings verksamhet har framåtanda och go

Diplom och check finns att beskåda i Allföreningens servicelokal/bibliotekslokal.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter