Tack för 2018

Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförening, som är en organisation för ortens föreningar, näringsliv och alla Kvibillebor,  har under år 2018  kontinuerligt arbetat med  att utveckla Kvibilles Framtid som en av Kommunens fem  Serviceorter  enligt Framtidsplan 2030.  Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. 

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram: 
Kvibilleskolans utveckling till F6-skola. Barn- och Ungdomsnämnd och Fastighetsnämnd projekterar om- ovch tillbyggnad av F6 skolan.  Under årets Öppen Bydag visades arkitektens planritningar och Allföreningen berättadeom projektets innehåll och tidsplan.

Kvibille Föräldrarförening bildades den 12 juni efter en vår präglad av förberedelser. Allföreningen har aktivt medverkat i föreningens biladade.

Parkeringsplatser Allförenigen och Vägföreningen har påbörjat processen att skapa fler parkeringsplatsseri anslutning till centrum. Behoveet är stort.

Projektet ”Kulturarvet i Kvibille” har under året färdigställts, invigts och kulturvandringargenomförts. Kulturvarvet i Kvibille är positivt för ortens besöksnnäring och utveckling. 

Kvibilles ungedomar behöver mötesplatser. Allföreningen och Föräldrarföreningen har gemensamt påbörjat processen at skapa mötesplatser för ortens ungdomar, 

Planering och byggande av nya bostäder har hög prioritet. Allföreningens styrelse håller löpande kontakt  med Kommunens planerare och bostadsföretag för att få igång nyproduktion av villor och hyreslägenheter.

Allföreningens  arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.
Kommunens bidrag  tillsammans  med många Kvibillebors stödmedlemsskap under året ger  Allföreningen/Samhällsföreningen möjlighet att driva och utveckla verksamheter med bibliotekslokalensom verksamhetsnav..

Ett Varmt TACK till Halmstad kommu, HFAB , Barn-och ungdomsnämnd, Fastighetsnämnd samt Teknik-och fritidsnämnd,  Föreninngarna i Kvibille, Sponsorer och alla Kvibillebor  som stöttar verksamheten.
Vidare riktar Allföreningen/Samhällsföreningen  Ett Varmt Tack till ALLA  som på något sätt har medverkat i föreningens verksamhet  från de som ingår  i styrelsen  till de som vid något enstaka  tillfälle har gjort en insats.

Vi önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter