Tack för detta år!
Kvibille Allförening/Samhällsförening, som är en organisation för ortens föreningar, näringsliv och alla Kvibillebor,  har under år 2017  kontinuerligt arbetat med  att utveckla Kvibilles Framtid som en av Kommunens fem  Serviceorter  enligt Framtidsplan 2030.  Kvibille är välkänt i kommunen, i länet och utanför länets gränser. 

Du som lägger ned ideellt engagemang är nyckelperson för Allföreningens/Samhällsföreningens löpande  verksamhet i vardagen  och ger Föreningen  möjlighet att fortsättningsvis  kunna driva ortens förändringsprocess  framåt.

Av årets aktiviteter vill Allföreningen/Samhällsföreningen lyfta fram 
Kvibilleskolans utveckling till F6-skola. Barn- och Ungdomsnämnd och Fastighetsnämnd har startat   projektering av skolas utbyggnad till F6-skola Allföreningens styrelse får  kontinuerlig   information  om skolans utbyggnad.
  
Fiber i Kvibille tätort plus Susegårdsvägen . Halmstads stadsnät har under året akutfört arbetet.

Projektet ”Kulturarvet i Kvibille” skapar förutsättningar för Kvibille som attraktiv besöksdestination

Planering och byggande av nya bostäder har hög prioritet. Allföreningens styrelse håller löpande kontakt  med Kommunens planerare och bostadsföretag.

Allföreningens  arbetsgrupper och deltidspersonal lägger ned ett behjärtansvärt engagemang så att föreningens löpande verksamhet upprätthålls.

Kommunens bidrag  tillsammans  med många Kvibillebors stödmedlemsskap under året ger  Allföreningen/Samhällsföreningen möjlighet att driva verksamheten i bibliotekslokalen.

Ett Varmt TACK till Halmstad kommu, HFAB , Barn-och ungdomsnämnd, Fastighetsnämnd samt Teknik-och fritidsnämnd,  Föreninngarna i Kvibille, Sponsorer och alla Kvibillebor  som stöttar verksamheten.
Vidare riktar Allföreningen/Samhällsföreningen  Ett Varmt Tack till ALLA  som på något sätt har medverkat i föreningens verksamhet  från de som ingår  i styrelsen  till de som vid något enstaka  tillfälle har gjort en insats.

Vi önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Kvibille Allförening/Samhällsförening Lennart Eriksson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter