Kvibille Allförening  

Genom att Allföreningen bildades 1990 kunde samverkan mellan föreningarna
utvecklas. Även samarbete och kontakter med kommun och andra myndigheter har efterhand blivit mycket positivt. Föreningen har sedan starten stärkt sammanhållningen mellan medlemsföreningarna och alla invånarna i Kvibille med omnejd.

Allföreningen sammanställer informationsfoldern Kvibille Nytt som ges ut till invånarna i Kvibille med omnejd nio gånger om året. I Kvibille Nytt lämnas
information om vad som sker i samhället, men även övrig information från
Kvibille Allförening och dess medlemsföreningar.

Kvibille Allförening har även som mål att genom ett personligt möte önska alla nyinflyttade till orten välkomna genom att överlämna en informationsbroschyr samt en liten välkomstgåva.

Allföreningen finns i bibliotekslokalen, Kvibille centrum. Ni kan nå oss på telefon 035-563 33 eller via mail info@kvibille.nu


 

Årsmöte 2023

Kvbille Allförening hälsar välkomna till årsmöte ondagsen den 15 mars 18.00 på Kvibille Gästis.

Filmvisning 
Årsmötet inleds med att projektledarna visar filmen om kulturprojektet ODLA, Kvibille idag och imorgon.

Tack på förhand för att Ni vill vara med och stödja utvecklingen i Kvibille och göra varumärket Kvibille ännu mera positivt


Genom stödmedlemskap i Kvibille Allförening/ Samhällsförening kan du och din familj medverka till den fortsatta utvecklingen av Kvibille.  

Välkomna att bidra med 100:- eller valfritt belopp till
Bankgiro 5199-9514 eller via
Swish 123 431 7525