Arbetsgrupper/ansvarighetsområden

Facebook
 
Magnus Persson
Anders Emanuelsson
_________________________
Hemsida  Caroline Malmgren
_________________________
Redaktion
Kvibille Nytt


 
Lennart Ericsson
John-Henric Johnsson
Gulli Bartilson
Göran Andersson
_________________________
Distribution och 
utdelningsgrupp
för Kvibille Nytt


 
Gunilla och Lennart Ericsson
Siwert Karlsson
Sven-Olov Johansson
Nils och Gunnel Andersson
John-Henric Johnson 
Gunnel Pettersson 
Ulla Johansson 
Ingvar Karlsson 
Anita Lindvall 
Bibilotekpersonalen
________________________
Städgrupp biblioteket/tingshuset


 
Kerstin Bengtsson 
Anita Lindvall 
Agneta Emanuelsson 
Marith Andersson
Ann-Margret Johansson
Yvonne Adolfsson
Evy Persson 
Inga-Berit Alexandersson
Rose-Marie Karlsson
Anita Moberg
________________________
Personal Bibilotek
 
Gulli Bartilson
Göran Andersson
________________________
Flaggruppen

 
Lennart Ericsson 
Göran Pålsson 
Ingvar Bengtsson
________________________
Valborgsgruppen

 
Ingvar Karlsson 
Rickard Ahlgren 
Kurt Larsson
Göran Pålsson 
Leslie Bengtsson 
Gulli Bartilson
Leif Gunnarsson
Göran Andersson
_______________________
Vandringslederna Göran Andersson
_______________________
Skyltgruppen
 
Göran Pålsson
Ingvar Bengtsson 
_______________________
Macken
 
Göran Pålsson
Jonny Johansson