Styrelsen 2017 - Kvibille Allförening


 

Ordförande Lennart Eriksson Åsgränd
Vice Ordförande Ingvar Karlsson Kornlyckegränd
Kassör Gulli Bartilsson  Andersbergsringen
Sekreterare
 
Magnus Persson
.
Sallevägen
 
Ledarmot Leif Gunnarsson Sallevägen
Anne-Li Frid Gillarp
Marcus Bengtsson PIlagårdsvägen
Ante Hultin
 
Ersättare Göran Anderzon Västergårdsvägen
Mia Johansson
 
Johansbergsvägen
 
:
Revisorer Sune Isaksson Susegårdsvägen
Per Pettersson Pilagårdsvägen
Revisorersättare
 
Carina Lundeklev
 
Susegårdsvägen
 
:
Valberedning Ulla Emanuelsson Ängsvägen
Pernilla Bengtsson Slättåkravägen
Angelica Andersson Skogsgränd