loading...

2019 > 02Halmstads kommun har startat ett arbete kring hur Haverdal, Steninge, Harplinge, Getinge och Kvibille med omgivning ska utvecklas i framtiden. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för området tas fram. Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i området ska ske på längre sikt. Möjligheter för en ny tågstation kommer att studeras. Förslag kommer att ges på hur ny bebyggelse, samhällsservice, nya arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas.
 
För att få ett så heltäckande underlag som möjligt behöver vi veta vad du som bor eller vistas i området tycker. Det finns därför möjligheter att lämna synpunkter i en kartbaserad webbenkät där du kan markera platser som du tycker om och platser som behöver förbättras och beskriva varför. Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats och nås via halmstad.se/norrahalmstad under tiden 4 feb-28 feb.

Personal från Samhällsbyggnadskontoret kommer finnas på plats för frågor och synpunkter på Getinge bibliotek den 14 februari klockan 15–19 samt på Harplinge bibliotek den 21 februari klockan 15–19.
 
När webbenkäten är avslutad sammanställs alla synpunkter som kommit in. Sammanställningen kommer att finnas tillgänglig på kommunens webbplats. Synpunkterna blir en viktig del i underlaget inför framtagandet av ett planförslag till den fördjupade översiktsplanen för området. Ytterligare dialogtillfällen med invånarna kommer att ges längre fram i arbetet med översiktsplanen. Ett färdigt samrådsförslag av översiktsplanen planeras preliminärt att vara klart i slutet av 2019/början av 2020.

Läs hela inlägget »

Följ oss på Facebook

Nyinflyttad?

Varmt välkommen till Kvibille, vi hoppas att ni ska trivas.
På denna hemsida hittar du det mesta om Kvibille. 
Läs gärna vår
välkomstbroschyr 

Kvibille Nytt

TRYGGHETSRINGEN
Är en trygghet för dig som lever och bor ensam och som kan behöva någon som bryr dig om ditt välbefinnande. Hämta en informationsbroschyr på "bibblan" så får du veta mer.
Eller kontakta:
Bengt-Åke Bengtsson 070-6543969 
Ann-Marie Petersson 070-2024143

Att göra i Kvibille

I Kvibille finns det aktiviter för både stora och små, gamla som unga.
Kolla in vår kalender för att se vad som händer härnäst eller varför inte turista och besök våra kulturarv.

Tisdagar: 14.00-18.00
Onsdagar: 14.00-18.00
Torsdagar: 14.00-18.00

Bibblan håller stängt 15/12-22--10/1 2023.