Grannsamverkan

I Kvibille samverkar vi mot brott genom en aktiv grannsamverkan.
För varje gata/område finns det ett kontaktombud som har till uppgift att meddela de boende på sitt område om eventuella händelser. Denna informationsspridning sker huvudsakligen via mail. Det finns även ett huvudkontaktombud som håller kontakt med polisen och som har till uppgift att kontakta ombuden om något skett så att de i sin tur kan föra informationen vidare.

På sidan samverkanmotbrott.se kan du läsa mer om Grannsamverkan.
 


Meddela ditt kontaktobud om du ändrar mailadress så att du inte går minste om viktig information.


Vet du inte vem som är kontaktombud för din adress?

Kontakta huvudkontaktombudet så hjälper han dig att komma i kontakt med rätt person för din adress.

Senaste nytt från kommunpolisen

20200616
Nedan finner ni en folder hur man skyddar sig mot bedrägerier. Nationellt sett har man uppmärssammat att problemet är stegrande varpå man vill informera i så stor utsträckning som möjligt för att fler skall klara sig och inte utsättas för brott som kan leda till stor skada, framförallt ekonomiskt.