Styrelse och övriga förtroendevalda 2018
Kvibille Vägförening

Ordförande Lennart Eriksson Åsgränd
Vice ordförande Magnus Persson Kyrkovägen
Kassör Leif Gunnarsson Sallevägen
Sekreterare
 
Ingvar Karlsson
 
Kornlyckegränd
 
Ledarmot Stig Henriksson  Johansbergsvägen
Astrid Carlsson Slättetorpet
Rolf Franzén 
 
Pilagårdsvägen
 
Ersättare Magnus Gedda  Åsgränd
Sven -Erik Holm Västergårdsvägen
Gunnel Beckert Pilagårdsvägen
Erik Adolfsson-Bolling
 
Slättåkravägen
 
Revisorer Rolf Engström Östergränd
Ros-Marie Karlsson Johansbergsvägen
Revisorersättare
 
Kajsa Westerlund
 
Biskopstorp Ekelund
 
Valberedning Ulf Alexandersson  Västergårdsvägen
Anders Emanuelsson Björkevivägen