Styrelse och övriga förtroendevalda 2019
Kvibille Vägförening

Ordförande Lennart Eriksson Åsgränd
Vice ordförande Magnus Persson Kyrkovägen
Kassör Rolf Franzén  Pilagårdsvägen
Sekreterare
 
Ingvar Karlsson
 
Kornlyckegränd
 
Ledarmot Stig Henriksson  Johansbergsvägen
Astrid Carlsson Slättetorpet
Magnus Gedda  Åsgränd
Ersättare Sven -Erik Holm Västergårdsvägen
Gunnel Beckert Pilagårdsvägen
Bo Erlandsson Slättemarken
Rolf Fredriksson Holkastensgränd
Revisorer Rolf Engström Östergränd
Ros-Marie Karlsson Johansbergsvägen
Revisorersättare
 
Kajsa Westerlund
 
Biskopstorp Ekelund
 
Valberedning Ulf Alexandersson  Västergårdsvägen
Anders Emanuelsson Björkevivägen