Skola

Skolan finns placerad mitt i byn där Gula huset från 1905 utgör den ursprungliga skolan. Gula huset inrymmer sedan något år numera förskola.

Skolan är idag en F-5 skola men kommer inom de närmsta åren att byggas om till en F-6 skola efter ett belut från Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad.

Telefonnummer till personalrum/fritidshem 0766-07 65 27

Hemsida Kvibilleskolan

Barnomsorg

Kommunal barnomsorg finns på Lundsgårds förskola och i Gula huset i anslutning till skolan.

avd. Bärnstenen 0729-639018
avd. Slipstenen   0729-639015
avd. Malstenen  0729-639011
avd. Flintstenen 0701-47 72 71

Gula Huset
avd. Regnbågen 072-963 90 55
avd. Stjärnorna 072-963 90 25

Hemsida Lundsgård
Hemsida Gula huset

Vårdcentral

Närmast belägna vårdcentral finns i Getinge. I anslutning till vårdcentralen finns ett apotek öppet måndag–fredag.

Vårdcentralen och apoteket finns på Doktorsgatan 4 i Getinge.

Telefon till vårdcentralen: 035-16 24 70

Telefon till apoteket: 0771-760 760

BVC och distrikssköterska

BVC och distriktssköterskemottagning finns i anslutning till Getinge vårdcentral, på Doktorsgatan 4 i Getinge.

Telefon till distriktssköterska och BVC 035-16 24 85

Kyrka/Pastorexpedition

Kvibille församling inbjuder till Gudstjänst varannan söndag i Kvibille kyrka, varannan söndag är det gudstjänst i Slättåkra kyrka.

I Kvibille församlingshemerbjuds aktiviteter som öppen förskola, barnrytmik, pysselgrupper, körverksamhet m.m.

Telefonnummer till pastorsexpeditionen 035-19 24 30

Telefonnummer till kyrkoherde Michael Franzén 035-19 24 31

E-post: slattakra.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida: Slättakra/Kvibille församling