Kvibille Hembygdsförening


Då sadelmakare Johan Aron Palm år 1950 avled i en ålder av 96 år uppkom, bland ett antal hembygdsvänner i Kvibille, frågan om att bilda en hembygdsförening för att bevara hans gamla stuga.

Sedan kontakt tagits med hans barn, som samtliga utvandrat till USA och dessa förklarat sig villiga att donera stugan, hölls det första mötet och Kvibille hembygdsförening bildades 30 mars 1950.

Den 19 juni samma år överlämnade sonen Emil, som kommit på besök från USA, ett gåvobrev på stugan till föreningen vars första uppgift blev att sätta den rätt förfallna stugan i bättre skick.

Snart utvidgades verksamheten emellertid till att omfatta många andra objekt värda att bevara inom Kvibille församling, som enligt stadgarna utgör föreningens verksamhetsområde. Vår målsättning är att bevara och underhålla stugan, som ger en inblick i hur ett hem kunde se ut vid förra sekelskiftet. Köksdelen är upprustad med tanke på nutidens behov.

Allt arbete sker ideellt från föreningens sida. Ett flertal frivilliga hjälper också till vid behov. Medlemsavgifterna är den huvudsakliga inkomstkällan så nya medlemmar är hjärtligt välkomna att, med en blygsam medlemsavgift, stödja vår verksamhet.

Alla är hjärtligt välkomna i föreningen, aktiva såväl som stödjande, gamla såväl som unga

Medlemsavgift 80:- kr/år och person
Insättes på bankgiro:
127-3762
Swish: 123 663 2251

För visning av Tinghuset och skolmuseet


John-Henric Johnson 035-56003
Lennart Ericsson 070-54 12 923
Eva Eriksson 035-56493
Gun-Britt Nilsson 035-47128

Familjen Palm

  1. Johan Aron Plam 1853-1950 & Albertina Palm 1855-1924
  2. Astrid Palm-Boe-Holzer 1891-1974
  3. Signe Palm. Norman 1888-1974
  4. Isidor Palm 1897-1959
  5. Dagmar Aplm. Laugerude 1892-1978
  6. Dorothea Palm. Borg 1885-1972
  7. Ernfrid Palm 1883-1956
  8. Emil Palm 1883-1956
  9. Ivan Palm 1881-1963
  10. Arthur Palm 1895-1971