Kvibille Föräldrarförening

Våren 2015 gjordes en utredning hur kommunens skolorganisation skulle utvecklas. I denna utredning lades förslaget att ett antal av kommunens mindre skolor skulle läggas ner, varav Kvibille skola var en av dessa.
Hotet om skolans avveckling engagerade hela Kvibille och mycket energi lades ner både från Kvibille Allförening och enskilda föräldrar att påverka politikerna att bevara skolan.

Till allas glädje beslutades så småningom att skolan skulle vara kvar och byggas ut till en F-6 skola. Ombyggnationen innebär att eleverna under tiden måste flyttas och några föräldrar beslutade då, att man på ett mer organiserat sätt behöver arbeta med frågor som rör barnens barnomsorg och skolgång i Kvibille.

I juni 2018 bildades Kvibille Föräldraförening vars uppgift är att:

  • Stödja skola och förskola i dess strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja barnens allsidiga utveckling och utbildning.
  • Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och förskola/skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande stärks.
  • Föreningen ska även bidra till Kvibilles allmänna utveckling och arbetet skall präglas av samarbete och samverkan mellan föreningen, förskola/skola, myndigheter och andra föreningar.4

Verksamhetsplan

Styrelsen

Verksamhetsberättelse

Vill du bli medlem och stötta Kvibille Föräldrarförening
i det arbete som de gör?

Det kostar 100kr/läsår och adress oavsett hur många barn ni har i hushållet. Ni som inte har barn i förskola/skola men som ändå vill stötta föreningen är välkommen med varfritt belopp.
Swish 123 072 03 26
Bankgiro 5283-8091

 

Följ oss på Facebook