Styrelse och Byombud

STYRELSE

Ordförande Guy Allan Svensson Gisslabol
Kassör Leif Gunnarsson Sallevägen
Sekreterare
 
Astrid Carlsson
 
Slättetorpet
 
Ledarmot Margareta Nilsson Gårdstorp Knoppagård
Anita Nilsson Bergsgränd
Anita Johansson Vasängsvägen
Maths Pettersson
 
Björkstigen
 
Suppleanter Arnold Bengtsson Kvibille Smeagård
Ulf Alexandersson Västergårdsvägen
Evelyn Svensson
 
Bergsgränd
 
BYOMBUD
Skogaby Ulla Johansson Skogby Björksäter
Lyngen Mats Larsson Biksopstorp Mossastugen
Västergård Anita Lindvall Västergränd
Gunilla Eriksson Kungsstigen
Nya Västergård Rolf Fredriksson Holkastensgränd
Pilagård Siw Svensson Göteborgsvägen
Lundsgård Astrid Carlsson Slättetorpet
Sivert Karlsson Ängsvägen
Eva Kjellner Ekegränd
Centrum Siv Bengtsson Slättåkravägen
Slätte Ingrid Gillurp Slättetorpet
Susegården Margareta Nilsson Gårdstorp Knoppagård
L:a Susegården Arnold Bengtsson Kvibille Smeagård
Steninge Eva Eriksson Steninge Ulfsbo