Styrelse och Byombud

STYRELSE

Ordförande Leif Gunnarsson Sallevägen
V,ordförande Anita Nilsson Bergsgränd
Kassör Gudrun Johansson
Sekreterare Astrid Carlsson Slättetorpet
Ledarmot Margareta Nilsson Gårdstorp Knoppagård
Arnold Bengtsson Kvibille Smeagård
Anita Johansson Vasängsvägen
Suppleanter Karin Gudmundsson
Ulf Alexandersson Västergårdsvägen
Evelyn Svensson
 
Bergsgränd
 
Valberedning Anders Emanuelsson
Bengt Bengtsson
BYOMBUD
Skogaby Ulla Johansson Skogby Björksäter
Lyngen Mats Larsson Biksopstorp Mossastugen
Västergård Anita Lindvall Västergränd
Gunilla Eriksson Kungsstigen
Nya Västergård Rolf Fredriksson Holkastensgränd
Pilagård Rolf Franzén
Lundsgård Astrid Carlsson Slättetorpet
Sivert Karlsson Ängsvägen
Eva Kjellner Ekegränd
Centrum Helena Nilsson
Slätte Ingrid Gillurp Slättetorpet
Susegården Margareta Nilsson Gårdstorp Knoppagård
L:a Susegården Arnold Bengtsson Kvibille Smeagård