Styrelse och Byombud

STYRELSE

Ordförande Leif Gunnarsson
V,ordförande Evelyn Svensson
Kassör Gudrun Johansson
Sekreterare Merith Erlandsson
Ledarmot Ulf Alexandersson
Ann-Magret Johansson
Karin Gudmundsson
Suppleanter Lena Johansson
Lars Tronarp

 
Valberedning Anders Emanuelsson
Bengt Bengtsson
BYOMBUD
Skogaby Ulla Johansson
Lyngen Mats Larsson
Västergård Anita Lindvall
Evelyn Svensson
Nya Västergård Rolf Fredriksson
Pilagård Rolf Franzén
Lundsgård Ann-Margret JOhansson
Sivert Karlsson
Eva Kjellner
Centrum Ulf Alexandersson
Slätte Merith Erlandsson
Susegården Kurt Svensson
L:a Susegården Arnold Bengtsson
Steninge Eva Eriksson