Naturreservatet Biskopstorp

loading...

De lövskogsbeklädda bergen öster om Kvibille i Halmstad kommun är ett naturområde av bästa halländska märke. I områdets många sluttningar och
branter växer några av Hallands äldsta och mest värdefulla gammelskogar av bok och ek.

Sedan mitten av 1990-talet har Länsstyrelsen i Hallands län jobbat aktivt för att skydda området. 2011 togs beslut om att bilda naturreservatet Biskopstorp. I och med Länsstyrelsens reservatsbildning har cirka 40 artrika
gammelskogar (så kallade nyckelbiotoper där rödlistade arter förekommer) skyddats i ett reservat omfattande drygt 900 hektar. Tillsammans med det närliggande reservatet Vapnö mosse blir den sammanlagda arealen skyddad mark mer än 1100 hektar.

Folder om vandringslederna hittar ni här. Foldern finns även att köpa i Bibliotekslokalen.


Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 m finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 km. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 km passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

Ett utflykt till Biskopstorps Naturreservat kan varmt rekommenderas.

Glöm inte att ta med korv att grilla!

Hitta hit


GPS
WGS84: N 56° 47.9664', E 12° 53.5018'
Decimal: 56.7994, 12.8917